Website ’t Hart van Genderen

Wilt u ook een soort gelijk product?

Neem contact op

Voor eetcafé ’t Hart van Genderen is een vertaalslag gemaakt van het aanbod in de vorm van een website. Sinds de Corona periode bezorgt ’t Hart van Genderen ook in de nabije omgeving waardoor de website een belangrijkere rol heeft gekregen


Project specificaties

  • Vormgeving
  • Technische realisatie


Wilt u ook een soort gelijk product?

Neem contact op